<img alt="" src="https://secure.intelligentdatawisdom.com/784316.png" style="display:none;">

Klantcase Safari Flowers

Een nieuw businessmodel

Safari rose

Strategie

Propositie

Innovatie

Van idee naar online bloemenshop

Get your head around something. Een toepasselijke definitie voor het idee van Reza Safari.

Een slimme ondernemer met een nieuw idee. Een idee dat nog in zijn hoofd zat en wat hij graag concreet op papier wilde. Van idee naar businessmodel. Of we daarbij konden helpen?

Structuur in een brei aan informatie

Het Business Model Canvas van Strategyzer was ook hier weer de inmiddels vertrouwde structuur om alles wat in het hoofd van Reza zat op tafel te krijgen en te structureren.

Per vak een brain-dump. Alles wat je weet en wilt met betrekking tot de doelgroep, key partners, tools, etc. opschrijven en een plek in het model geven.

Witte vlekken

Er ontstaan altijd witte vlekken. Plekken waar weinig informatie of ideeën staan. Je weet dan precies waar je zaken nog moet uitwerken.

Zwarte vlekken

Zwarte vlekken zijn er ook. Meestal meer dan de witte. Plekken met een overkill aan ideeën en informatie. Tien doelgroepen. Zes productlijnen. Promotie via acht verschillende kanalen. Vier bezorgopties. Etcetera.  Veel meer dan je in het begin kan organiseren.

De opdracht: keuzes maken!

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ondanks de helderheid en houvast van het Business Model Canvas. Er was zoveel info dat we echt hebben moeten puzzelen.

Workshop Safari Flowers

Losse ideeën structureren met behulp van het Business Model Canvas

Kiezen is en blijft lastig!

Veel verschillende doelgroepen. Uitgebreid assortiment. Een website met veel mogelijkheden. Het liefst wil je als ondernemer alles tegelijk en vanaf moment één. Dat is helaas onmogelijk.

Je moet keuzes maken. Keuzes en focus omdat het anders te groot wordt en je niet of nauwelijks uit de startblokken komt.

Stap voor stap met je MVP

MVP? Een ‘Minimum Viable Product’. Een soort van minimale proefversie. Een eerste versie van je nieuwe idee dat klein en praktisch is.

Want niets is zo lastig als het maken van keuzes. Je hebt altijd het gevoel wat te missen. 

Goed om te weten dat de keuzes die je nu maakt niet voor eeuwig zijn. Als je bijvoorbeeld nu kiest voor ‘maar’ één doelgroep, wil dat niet zeggen dat je dat later niet kan uitbreiden. Sterker nog. Dat is juist de bedoeling.

Een MVP helpt je om het stap voor stap te verbeteren. 

 


“Het is zo belangrijk om keuzes te maken. De mensen van Sherpa waren streng voor me. Dat was niet altijd makkelijk of prettig maar wel heel goed! Alleen op die manier kom je verder.” – Reza Safari


De voordelen van een MVP aanpak

Een kleine en praktische versie van een eerste model heeft verschillende voordelen:

  • Snelheid – je kan in relatief korte tijd naar de markt.
  • Lage investering – met weinig geld kan je aan de slag. En werkt het niet, dan is het verlies beperkt.
  • Gas geven op dat wat werkt – door te testen kom je er achter wat wel werkt en wat niet.
  • Onder de radar – je blijft klein en onder de radar. Zeker in het begin is jouw goede idee nog eenvoudig kopieerbaar door andere partijen.
  • Focus – je richt je met het hele team op het beperkte aantal doelgroepen, producten en manieren voor commercie en distributie. Daardoor heb je veel meer impact en leer je snel.

 

De actielijst

De laatste is wellicht de belangrijkste stap. Maak direct een actielijst. Waar ga je morgen mee verder? De energie en het enthousiasme zit er nu in. Maak daar gebruik van.

In dit geval een lijst met acties om de ideeen en aannames te testen en valideren. Klopt het? Werkt het? Zitten we op het goede spoor?

Gelukt

De eerste versie van het idee staat op papier. Inclusief een eerste versie van de propositie. Een korte beschrijving van hetgeen je aanbiedt en aan wie je dat doet. Inclusief het aangeven wat jou daarin onderscheidt van de concurrenten. Een mooie samenvatting van het werk tot nu toe.

Gelukt! Het hoofd zit eromheen.

Het heeft de nodige uren, discussies en lastige keuzes gekost, maar uiteindelijk lukt het altijd.

Vergelijkbare expedities

Strategie jongeren

Nieuw contact met jongere doelgroep

Nieuwe strategie

Hernieuwde focus. Intern en extern

Nieuwe propositie

Van idee naar succesvol concept

Een stevig en goed plan voor 2023

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd voor de jaarplannen. 

Wil je een jaarplan op een paar A4’tjes. Een die je echt gebruikt en die je helpt om dit jaar wel de doelen te realiseren. We helpen je graag.

Onze expeditie ‘Jaarplan 2023’ geeft je een goed beeld van de aanpak en uitkomst.