Begeleid de innovatieteams bij hun eindopdracht

.…dat was de vraag die JADS ons stelde.

Over JADS

 

JADS is een initiatief van de universiteit Tilburg, de TU Delft en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zij leiden in verschillende deeltijd en fulltime programma’s mensen op tot data scientist. Een daarvan is het Data Expert Program dat in een jaar tijd mensen uit het bedrijfsleven opleidt tot data-experts.

Aanpak

In onze rol als Business Coach begeleiden we de innovatieteams bij hun eindopdracht. De teams hebben de opdracht om een innovatieve oplossing te ontwikkelen waarin data centraal staan.

Met de bedoeling om dit binnen de eigen organisatie ook daadwerkelijk te gaan inzetten.

We leren deze teams hoe ze een dergelijk innovatietraject kunnen opzetten. Om volgens de weg van prototyping en built-test-learn-iteraties te komen tot een eerste werkende versie.

De agile aanpak staat daarin centraal.

Resultaat

Op 15 december hebben de teams hun eerste werkende product gepresenteerd aan de sponsoren en stakeholders binnen hun organisatie.

Dat was een bijzondere sessie want de projecten zijn vernieuwend en veelbelovend.

De coaching gebeurt onder het merk van Friday out of the Box. Een bureau dat organisaties ondersteunt in hun innovatie-ambities. Sherpa Marketing is hierin een van de partners.