Privacyverklaring

Wij zijn zuinig op jouw gegevens!

Hoe we dat doen vertellen we je hieronder

Algemeen

Uw privacy is voor Sherpa Marketing van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Sherpa Marketing doen met uw informatie en persoonsgegevens. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons. De gegevens vindt u aan het einde van dit document.

Gebruik van persoonsgegevens

Dienstverlening

Wanneer je diensten bij ons afneemt, zoals marketingadvies, het aanpassen van de website of het maken van blogs en video’s, verwerken (opslaan) wij persoonsgegevens van u. Deze informatie hebben wij nodig om de afspraken met u uit te kunnen voeren of u de gevraagde informatie te kunnen sturen. Dit betreft uw naam en bedrijfsgegevens, uw contactgegevens en uw functie. Indien door u gewenst, gebruiken wij ook uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Wij bewaren deze informatie niet langer dan noodzakelijk. Een deel van de informatie bewaren wij tot 7 jaar, vanwege de fiscale bewaarplicht.

Wanneer wij toegang hebben tot uw website, social media accounts, Google AdWord account of andere online omgeving, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens tegenkomen van uw klanten of bezoekers. Deze informatie verwerken wij in uw opdracht. In dat geval zijn wij verwerker voor deze informatie en sluiten wij een verwerkersovereenkomst met u. Wij gebruiken deze informatie niet voor eigen doeleinden. 

Trainingen

Het is mogelijk om trainingen bij ons te volgen. Wanneer wij een training aan u of uw medewerkers geven, registreren wij de naam, functie, bedrijfsnaam en contactgegevens van de deelnemer, alsook informatie over de deelname (tijd en datum, gevolgde trainingen). Deze informatie hebben wij nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en wij bewaren deze informatie tot 2 jaar nadat de training is afgerond.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken en gegevens bij over het gebruik van onze diensten, website en social media. Met deze statistieken verbeteren we onze diensten en website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij, indien bekend, uw telefoonnummer, e-mailadres en naw-gegevens. Wij bewaren deze informatie maximaal zes maanden of zolang als nodig voor onze dienstverlening aan u.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan uw verzoek om contact te kunnen beantwoorden. Hiervoor gebruiken wij de inhoud van uw bericht, uw e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en NAW-gegevens (optioneel). Wij bewaren deze informatie tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze  diensten en het relevante vakgebied. Deze nieuwsbrief sturen wij periodiek. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Om geen social media informatie meer te ontvangen kunt u ons blokkeren of de afmeld/volg optie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden. In sommige gevallen betekent dit dat zij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Dit gaat om de volgende partijen:

 • IT-dienstverleners
 • Softwareleveranciers
 • Administratiedienstverleners
 • Externe adviseurs
 • Ingehuurde trainers

Verder geven uw uw gegevens niet door aan anderen, tenzij wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Als er data met derden wordt gedeeld hebben wij afspraken met derde partijen gemaakt om ervoor te zorgen dat data zorgvuldig verwerkt wordt met aanwezigheid van adequate beveiligingsmaatregelen. Wij blijven in elk geval verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In geval van aanpassingen, intrekkingen of bezwaren met betrekking tot de gedeelde gegevens zullen wij zorg dragen dat de derde partij hiervan op gepaste wijze in kennis gesteld wordt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in sommige gevallen buiten de Europese Economische Ruimte. Het betreft in dit geval de dataopslag van onze  software op servers die in de US staan. We sluiten aan op het privacy beleid van deze betreffende partijen en hebben geen extra maatregelen genomen.

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 

Bewaartermijn van cookies

De gegevens die we met de cookies verzamelen bewaren we maximaal zes maanden. De cookies op uw harde schijf blijven bestaan totdat u ze zelf verwijdert. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Daarbij kunt u denken aan een SSL verbinding voor onze website en 2-factor authentificaties. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring en cookie-beleid

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring en cookie-beleid aanpassen. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Uw rechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten waarop u zich kunt beroepen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het verzoeken om verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik of een bepaalde verwerking beperken

 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

Sherpa Marketing
Utrechtsestraat 5a
3401 CS IJSSELSTEIN

vraag@sherpa-marketing.nl
KvK nummer: 67930980